Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ SPEURHONDENSCHOOL DOGS FIRST

Aansprakelijkheid

De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht door zijn/haar hond, meegebrachte bezoekers of door bezoekers meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de speurhondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de les plaatsvindt. Bij aanvang van de les moet de hond BA verzekerd zijn. Speurhondenschool Dogs First is niet aansprakelijk voor welke schade/diefstal/letsel dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de les of andere activiteit georganiseerd door Speurhondenschool Dogs First.

Betaling

Losse lessen kunt u op de dag van de les contant afrekenen. U kunt losse lessen ook voldoen middels een overschrijving per bank op rekeningnummer BE06 0016 2028 0522 t.n.v Speurhondenschool Dogs First Mol. Uw betaling dient dan vóór aanvang van de les te zijn bijgeschreven op het genoemd rekeningnummer. Indien het een workshop betreft dan ontvangt u een factuur die uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de workshop moet zijn voldaan.

Speurkaarten

Met het afnemen van een speurkaart heeft u recht op 5 lessen met 5% korting. Indien u een speurkaart afneemt dan ontvangt u indien gewenst een factuur waarvan u het totaalbedrag moet voldoen vóór aanvang van de eerste speurles. Speurkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden. Deze geldigheidsduur gaat in op de datum dat de eerste les van de speurkaart is afgenomen. Betaalde speurkaarten kunnen niet worden gerestitueerd. De speurkaart is wel overdraagbaar aan derden.

Afzeggen van de les

  • Annulering van de les kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden.
  • Speurlessen die zijn afgesproken en korter dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht. Speurlessen die 24 uur of langer van tevoren wordt afgemeld worden niet in rekening gebracht.
  • Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt de les in overleg ingehaald.
  • Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft Speurhondenschool Dogs First het recht de les te cancelen. De kosten van deze les worden aan de cursist doorberekend.
  • Bij besmettelijke ziektes zoals bv. kennelhoest dient u contact met de instructeur op te nemen om te kijken of het verantwoord is om de les door te laten gaan.

Overige

Op overeenkomsten gesloten met speurhondenschool Dogs First is het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
Tijdens de les is het niet toegestaan om te roken.
Speurhondenschool Dogs First staat garant voor een cursist en hondvriendelijke wijze van lesgeven.

Indien de cursist op welke wijze dan ook dieronvriendelijke handelingen jegens zijn hond gebruikt waar de hond of les schade van ondervindt, behoudt speurhondenschool Dogs First zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.
Cursisten dienen 18 jaar of ouder te zijn, jongere kinderen zijn vanzelfsprekend welkom onder begeleiding van een volwassene.
Door het invullen van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden van inschrijving, betaling en annulering te kennen en te aanvaarden.
De speurlessen gaan in principe altijd door. Indien door de weersomstandigheden de veiligheid en-of gezondheid van cursist of hond in het geding komt, wordt de les afgezegd. De cursist wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Opgemaakt op Oktober 2018